image342

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

Länkar

 

ULRIKSDALS SLOTT

En kort historik

 

 

U L R I K S D A L S   S L O T T

 

För Statens Fastighetsverk och Ståthållarämbetet

genomförda projekt 1991-2008 bl a:

 

SLOTTET:

Totalrenovering av slottets fönster 1995-97

Fasadrestaurering i tre etapper 2001-03.

Renoveringar av WWF:s lokaler i södra flygeln.

Renovering av slottets guiderum och butik.

 

ORANGERIET (Tessin d y 1693-1708):

Fasadrestaurering 2002

Vårdprogram.

 

SLOTTSKAPELLET (F W Scholander 1865):

Utvändig restaurering 1995.

Invändig restaurering 1999-2000.

Vårdprogram.

 

CONFIDENCEN (C F Adelcrantz 1753):

Rekonstruktion av Confidencematsalen 1994-97.

Rekonstruktion av 1700-talsscenen 2003-04.

Restaurering av Röda och Gröna kabinetten 1998-2007

Förslag till rekonstruktion av köksbyggnaden

 

VILLA BEYLON (1804):

Fasadrestaurering och vårdprogram.

Antikvarisk kontrollant inför renovering för ny hyresgäst.

 

HÅRLEMANS STALL (1740-talet)

Ombyggnad för SFV:s lokalkontor och STÄ.

 

JAKOBSDAL (1790-talet):

Ut– och invändig restaurering.

 

FASADRENOVERINGAR:

Värdshuset, Skogshyddan, Ottilielund med gårds- och uthus,

Kavaljersbyggnaden, Fasanbyggnaden, Tvättstugan, Strandstugan,

Arbetarbostaden, Emylund, Gröna villan med paviljong,

Byggmästarbostaden, Maskinhuset, mm.

 

INVÄNDIGA RENOVERINGAR:

Byggmästarbostaden och Maskinhuset, Bernstorp,

Ottilielunds gårdshus, Emylund, Fasanbyggnaden, mm.

 

VÅRDPROGRAM

Orangeriet, Slottskapellet, Villa Beylon, Ottilielund,

Institutionsbyggnaden, Ekonomibyggnaden, Strandstugan,

Byggmästarbostaden och Maskinhuset.

    Medarbetare i vårdprogramarbetena har varit arkitekterna

    Ylva Bengtsson och Petra Olerud-Staberg.

 

UTREDNINGAR & UPPSATSER

Invalidinrättningen vid Ulriksdal

Dammen vid Igelbäcken

Grottan i Ulriksdals slottspark