Bild2

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

     

Länkar

 

UTVÄNDIG
RESTAURERING

1995

 

BOKA KAPELLET

Jaeger-interiör 

 

Interiören vid invigningen 1865, foto Johannes Jaeger

 

 

ULRIKSDALS SLOTTSKAPELL

Invändig restaurering 1999-2000

 

HISTORIK

 

Ulriksdals slottskapell uppfördes 1863-65 på samma plats som det tidigare Helga Trefaldighets kapell från 1690-talet. Det nya kapellet ritades av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, som ansvarade för renoveringen av Ulriksdals slott åt Karl XV. Till det yttre är det utformat i holländsk nyrenässansstil med viss inspiration från Venedig. Även interiören präglas av en dämpat polykrom nyrenässans, utformad i nära samarbete med kungen och drottning Lovisa. Liksom i slottet användes antikviteter ur Karl XV:s samlingar, t ex predikstolen, altaruppsatsen och glasmålningarna. Den högtidliga invigningen skedde på Lovisadagen den 25 augusti 1865, refererades av dagspressen och förevigades av hovfotografen Jaeger.

 

Kapellet renoverades på 1920-talet, då kronprins Gustaf Adolf övertagit Ulriksdals slott. Vindfånget med sina glasdörrar tillkom då, ytterporten var tidigare inåtgående. Den gamla orgelfronten från Läckö slottskapell togs bort, varvid den slutna orgelläktaren öppnades mot kyrkorummet. Kapellet försågs 1955-56 med elektriska bänkvärmare, radiatorer och innanfönster. Sakristian inreddes med nya skåp 1961-62. Trappan och bakdörren i kungaläktaren sattes igen, liksom sidodörren till sakristian. År 1963 installerades den nya orgeln, byggd av Olof Rydén, varvid orgelläktaren förstorades i båda riktningarna och ett antal bänkar togs bort.

 

Vid kapellets 100-årsjubileum 1965 genomfördes en ny renovering. Belysningen kompletterades med elektriska taklampor med kopparskärmar för läsljus i bänkarna. Väggprydnaderna flyttades om och försågs med spotlightbelysning. Nummertavlorna byttes mot nya med belysning och inbyggt skåp för siffrorna, på nya platser. Bänkarna under predikstolen togs bort, liksom grindarna till korskranket. Under 1970-talet lades en rosa matta i gången och på korets gråmålade golv.

 

 

Nyinteriör-SFV   Foto: SFV

 

 

RENOVERINGEN

 

De arbeten som genomförts har varit både tekniskt, antikvariskt och praktiskt motiverade. Interiören har delvis återställts till ett mer ursprungligt skick men även kompletterats med nya funktionella inslag, samtidigt som den tekniska standarden har höjts.

 

Orgelläktarens sidobröstning har återflyttats i linje med pelarna, vilket samtidigt gett bättre utrymmen intill ingången. Kungaläktarens bakre dörr har åter öppnats, för att fungera som utrymningsväg. Förvaringsutrymmena i sakristian har förbättrats. De gamla väggprydnaderna och nummertavlorna har återförts till sina ursprungliga platser vid koret, där altaruppsatsen också rengjorts och korfönstret restaurerats. Koret har därmed åter blivit kyrkorummets koncentrerade medelpunkt.

 

De känsliga målningsskikten har varsamt renoverats i ett nära samarbete mellan målare och konservator. Konservatorsinsatsen har främst berört den flagnande limfärgsdekoren i sidoskeppens tak samt gallerverken. Väggar, bröstningar och snickerier har i första hand retuscherats, men i vissa fall delvis målats om. Sakristian har återfått sin ursprungliga färgsättning. Alla ytor i kyrkorummet har inte berörts, utan en viss patina finns kvar till framtida renoveringsskeden.

 

En stor del av arbetet har handlat om förnyelsen av det elektriska systemet, bl a med nya bänkvärmare och radiatorer med förbättrat styrsystem. Nya inbrotts- och brandlarm samt åskskydd har installerats. Belysningen har kompletterats med avancerad styrning. Den stora takkronan har rengjorts och försetts med elektriskt glödljus samt hissmaskineri. Tio stycken nya mässingskronor lyser upp bänkarna och sakristian. Ljudanläggningen har också förnyats.

 

Nya mattor har lagts i mittgången, vid ingången och på orgelläktaren. En ny kormatta har tillverkats, en förenklad kopia av den gamla handbroderade mattan, som inte längre tål att användas. Bland nya inventarier, alla färgsatta i svart, kan nämnas en bokvagn, en vykortshylla och en stege, samt tolv specialritade svarta stolar, en modell som fått namnet Lovisa.

 

 

lovisa1       Ny matta2

 

Stolen Lovisa, design Lars Rosenberg

Förlaga till nya kormattan, Peter v Knorring

 

 

Med denna insats fullbordas den restaurering av slottskapellet, som påbörjades i och med att exteriören renoverades 1995, då den ursprungliga yttre färgsättningen återställdes i milt tegelrött och sandstensgrått, med zinkgrått plåttak och förgyllda kors på krönen.

 

 

Beställare: Statens Fastighetsverk och Kungl. Djurgårdens Förvaltning

 

Medverkande i projektet bl a:

El- & belysningskonsult: Lars Alm &Co

Översyn av inventarier: Kungl. Husgerådskammaren

Snickeri & möbler: Lars Rosenberg, Visby

Målning: Kurt Fredrikssons Måleri, Vidbo

Konservator: Synnöve Karlsson-Streijffert

Glasreparation: N P Ringströms Glasmästeri

Ljuskronor: K A Jonsson

Kormatta: Hitex, Svängsta