image346

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

 

H E R R G Å R D S P R O J E K T

 

ALTOMTA HERRGÅRD, Tensta, Uppland, byggnadsminne

Restaureringsprogram, exteriör och interiör

 

BALINGSTA HERRGÅRD, Huddinge, Stockholms län

Restaureringsprogram och ombyggnader

 

BROO HERRGÅRD, Råby-Rönö, Södermanland

Yttre och inre renovering, tillbyggnad

 

HÖRNSJÖFORS HERRGÅRD, Sala, Västmanland

Restaurering av huvudbyggnaden

 

KUNGS-HUSBY GÅRD, Enköping, Uppland

Restaureringsprogram och ombyggnader

 

KVEDESTA GÅRD, Södertälje, Stockholms län

Om- och tillbyggnad

 

LINDBACKEN, Forsvik, Västergötland

Nybyggd 1700-talsherrgård i timmer

 

MARUMS GÅRD, Ljusterö, byggnadsminne (bild 2)

Restaureringsprogram och ombyggnader

 

MÅLHAMMAR, Västerås

Restaureringsprogram och interiörrestaurering

 

MÄLBY SÄTERI, Gnesta, Södermanland (bild 3 och 4)

Återuppbyggnad efter brand, med timmerstomme och med autentiska material och detaljer

både i interiören och exteriören

 

NÄSBY HERRGÅRD, Vårdinge, Södermanland

Ombyggnader, ny flygelbyggnad

 

SANDEMAR SLOTT, Haninge

Restaurering av gamla mejeriet till gårdskontor

Renovering av alléflyglarna till kontor

Rekonstruktion av slottsflyglarnas säteritak

Fasadrestaurering av stallflyglarna

 

SOFIELUND, Ludgo, Nyköping

Ut- och invändig restaurering

 

STÅLBOGA HERRGÅRD, Flen

Ny fest- och musikpaviljong med 1700-talsinredningar

 

THUREHOLMS SLOTT, Trosa, byggnadsminne (bild 1).

Uppmätning och dokumentation, för Ove Hidemark Arkitektkontor

Exteriörrenovering av slottet, för Ove Hidemark Arkitektkontor

Antikvarisk kontroll vid renovering av värmesystemet

Restaureringsprogram för omgivande byggnader inom BM-området

Restaurering av grindarna och grindstugornas tak

Reparation av slottets uppfartsramp

Renovering av västra stallflygelns tak

Vårdprogram för huvudbyggnad och flyglar

Renovering av Östra flygelns nedre tak och skorsten

Fasadrenovering av stallet och flyglarnas lågdelar

Återuppbyggnad av Västra grindstugan efter brand

 

WALLOX-SÄBY HERRGÅRD, Knivsta, Uppland, byggnadsminne

Restaureringsprogram för huvudbyggnad och ekonomibyggnader.

 

VENNGARNS SLOTT, Sigtuna, byggnadsminne

Bevarandeplan för slottsområdet