image346

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

IMG_0104

 

 

 

THUREHOLMS SLOTT, TROSA

 

Thureholms slottsanläggning är resultatet av en omfattande omgestaltning av det tidigare slottet Gäddeholm, som genomfördes av arkitekten Carl Hårleman 1729-1747, för Thure Gabriel Bielke.  Med sitt upphöjda läge i landskapet, sin långa uppfartsramp och sin symmetriska gruppering av tätt liggande flyglar är slottet unikt i sitt slag. Hela anläggningen, inklusive tillfartsallén och ytterligare ett antal kringliggande byggnader är sedan 1987 byggnadsminne.

 

>  Thureholms byggnadshistoria

 

 

VÅRA PROJEKT

på Thureholm sedan 1980-talet omfattar bl a:

 

Uppmätning och dokumentation, för Ove Hidemark Arkitektkontor

 

Exteriörrenovering av slottet, för Ove Hidemark Arkitektkontor

 

Antikvarisk kontroll vid renovering av värmesystemet

 

Restaureringsprogram för omgivande byggnader

 

Restaurering av grindarna och grindstugornas tak

 

Reparation av slottets uppfartsramp

 

Renovering av västra stallflygelns tak

 

Vårdprogram för huvudbyggnad och flyglar

 

Renovering av Östra flygelns nedre tak och skorsten

 

Fasadrenovering av stallet och flyglarnas lågdelar

 

Återuppbyggnad av Västra grindstugan efter brand