image346

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

BILDSERIE

från bygget

 

 

Mälbystick

 

 

MÄLBY SÄTERI, GNESTA

Återuppbyggnad efter brand

 

Historik

 

Mälby säteri ligger i Frustuna socken, Gnesta kommun vid sjön Sillen i Södermanland. Gården var bebyggd på 1600-talet, troligen med en parstuga, vars grund och källarvalv finns kvar under nuvarande huset. Då ägdes den av generalen Gustaf Horn.

 

Mälby finns avbildat av C A Ehrensvärd som ett envåningshus med brutet tak. På ett kopparstick av Linnerhielm från 1780-talet (överst) har det två våningar, med ett nästan platt tak med balustrader och envånings pocher på båda sidor. Denna påbyggnad ritades troligen av Ehrensvärd och uppfördes av dåvarande ägaren Johan Gustaf von Carlsson, hovrättspresident, militär rådgivare åt Gustaf III, och vän med Sergel, Bellman och Ehrensvärd. Han hade botaniska och biologiska samlingar, och anlade en vidsträckt engelsk park med flera klassiska tempel.

 

Huset avbildas omkring 1860 med slät fasad och utan pocher. Dagens yttre gestaltning, med den nya köksdelen, tillkom efter bevarade ritningar från 1869 i en palladiansk senempirestil. Mälby restaurerades av ryttmästare Fredrik Norström, nuvarande ägarnas far, som köpte gården på 1920-talet och delvis återförde interiörerna till 1700-talsstil, bl a genom egna väggfältsmålningar i övre salongen.

 

Mälby uppmättes och dokumenterades 1984-85 av Kungl. Konsthögskolans restaureringskurs och Nordiska museet. Detta dokumentationsmaterial i ritningar och foton skulle senare visa sig ovärderligt. Huvudbyggnaden och halva köksdelen brann ned till grunden i november 1993 (se bilden ovan). Försäkringsbolaget erbjöd sig att uppföra en nybyggnad med samma utseende, men i modern byggteknik. Familjen Norström ville av flera skäl bygga upp huset på traditionellt sätt.

 

 

Mälbymontage

 

 

Återuppbyggnaden 1996-2000

 

Uppdraget var att uppföra byggnaden i alla delar exakt likadant som tidigare om inte annat sagts. Timerstommen är identisk, men vissa sekundära väggar ändrades för att åstadkomma förbättrade hygienutrymmen. Dörrfilen mellan nedre salongen, kabinettet och den stora matsalen togs upp igen.

 

Grunden är återanvänd, reparerad och kompletterad. Det gamla källarvalvet lagades och förstärktes med murade bågar, s k stärkringar. Stommen, som består av liggtimmer i den sju meter höga tvåvåningsdelen och restimmer i köksdelen, är timrad av Jan Strand, Söderås Timmerhus i Rättvik.

 

Eftersom liggtimmerväggarna under de första åren sjunker 1-2 %, och dessutom rör sig upp och ner med årstiderna, måste särskilda åtgärder vidtas för att färdigställa interiörerna och fasaden. Det gäller även alla installationer, som har rörliga vertikala anslutningar.

 

Utvändigt har panelarkitekturen från 1869 återuppbyggts i detalj, men med infästning endast i de nedre timmervarven på respektive våning, och med glidande anslutning mot taklisten och mittelbandslisten. Fönstren har dock fått en modifierad, mer tidlös utformning med sex rutor. Även verandan med sina fyra svarvade pelare och räcken har rekonstruerats.

 

Det flacka valmade taket är täckt med traditionell skivtäckning av plåt med ståndrännor. Akroterierna av målat trä på frontespisen är rekonstruerade efter foton.

 

Bjälklag och takkonstruktion är av trä och infogade i timmerstommen, med fyllning av sandblandad lera och sågspån blandat med kutterspån. Invändiga tak är utförda av råspont med vassmatta, kalkputs och gipsyta. Invändiga väggytor är klädda med stående råspont med vassmatta och kalkputs, infäst endast nedtill. Taklisten av trä klämmer fast råsponten upptill, så att den kan glida mot timret.

 

Två skorstenar har murats upp och kakelugnar finns återigen i alla bostadsrum. Golven är av 45 mm plank, delvis av eget virke, även alm och ask. Ett kalkstensgolv har lagts i hallen, med golvvärme. Väggarna är makulerade och målade eller tapetserade. Dörrarna och listerna är ritade efter uppmätningsritningarna och tillverkade av Ålberga Snickerifabrik, försedda med återfunna lås och beslag efter branden. Skåpsnickerierna är byggda av spontade bräder i stora enheter utan rygg och botten, av Lars Rosenberg i Visby.

 

Utvändigt är huset målat med linoljefärg i en färgsättning som går tillbaka till 1700-talet. En ljusgrå linoljefärg har även använts invändigt på snickerierna, limfärg i taken och emulsionsfärg på väggarna. I övre salongen är Fredrik Norströms 1700-talsdekor återställd efter familjens färgfoton. Matsalsinteriören är nykomponerad i gustaviansk stil med förlaga från Palmstedt, och det lilla kabinettet intill har fått en spaljédekor med vinrankor. Allt måleri är utfört av Fredrikssons Måleri, Knivsta.

 

Medarbetare på kontoret har varit arkitekterna Ylva Bengtsson och Petra Olerud-Staberg. Konstruktionerna har utförts i samarbete med civ ing Krister Berggren, och projektledare var Christer Ekh.

 

 

Se BILDSERIE från återupbyggnaden