Släkten von Knorring

 

 

 

 

 

vKsköld-vit

 

Introduktion

 

Släkten Knorr

 

Rusteberg

 

Staden Uder

 

Baltiska ätten

 

Ätterna idag

 

Vapenbilden

 

Kända Kn-ar

 

 

©2017
Peter v Knorring

 

 

 

Wappen_Uder

 

Flygfoto över Uder (Martin Dellemann, http://www.uder.beep.de/).

 

Uder

 

Den lilla staden Uder nära Heiligenstadt i Thüringen är den första kända bostadsorten för den släkt som kom att kalla sig Knorr. Här grundades staden Othera i slutet av 1000-talet. Den första bosättningen, kallad Villa Othera, låg vid den s k “Knorrska källan” (Knorrsche Quelle), i kvarteren bakom kyrkan. Staden låg utefter en av de medeltida pilgrimsvägarna och tillhörde liksom Rusteberg och Heiligenstadt ärkebiskopen av Mainz, som lät uppföra den första kyrkan här omkring 1100. Uder låg inom det forna Östtyskland, mycket nära gränsen och svårtillgängligt, men är idag åter lättare att besöka.

 

 

Familjen von Knorrs fastighet finns kvar på Kirchgasse, mittemot kyrkan. På tomten här bakom ligger den s k Knorrsche Quelle (foto Harald von Knorring). Det sköts idag av en ideell förening, se Knorrsches Haus