Släkten von Knorring

 

 

 

 

 

vKsköld-vit

 

Introduktion

 

Släkten Knorr

 

Rusteberg

 

Staden Uder

 

Baltiska ätten

 

Ätterna idag

 

Vapenbilden

 

Kända Kn-ar

 

 

©2022
Peter v Knorring

 

 

 

Bröderna Heiso Cnorre (Heinrich Knorr), Tilo Cnorre (Dietrich Knorr) och Conrad de Odera (Konrad von Uder) satte sina sigill på detta dokument år 1341. De hade en fjärde bror, omnämnd som Herwicus de Othera dictus Knorre (Hartwig von Uder, kallad Knorre), från vilken Knorrsläktens fortsättning härstammar. (Bild ur släktboken)

 

Släkten Knorr i Eichsfeld

 

Släkten von Knorrings ursprung kan härledas till en tysk riddarsläkt, som i flera generationer på 1100-talet var ministerialer, dvs lågadliga vasaller, och slottsfogdar på biskopsborgen Rusteberg vid Heiligenstadt i Eichsfeld i Thüringen. De kallades von Rusteberg, senare von Uder efter sin hemstad utanför Heiligenstadt, men tog under 1200-talet namnet Knorr, ibland skrivet Knorre (eller på latin Cnorre). De tidiga sigillen visar hur samma släkt använt både ortsnamnen Rusteberg och Uder och släktnamnet Knorr som efternamn.

 

Ny forskning antyder att namnet Knorre är en metates av namnet Kornre, som förekommer i Mühlhausen århundradet innan Knorre dyker upp i Eichsfeld, vilket kan förklara både namnets och släktvapnets ursprung. Se avsnittet Vapenbilden.

 

Den äldsta kända anfadern Gunterus de Rusteberc (Gunter von Rusteberg), som finns omnämnd i rättshandlingar 1123, 1125 och 1145, torde vara född omkring 1070. Därmed är släkten en av de äldsta belagda icke-furstliga släkterna i Europa.

 

Släktgrenarna von Rusteberg och Knorr skildes åt redan under 1100-talet och den ursprungliga släkten Rusteberg dog ut 1428. Eichsfeldsläkten Knorr återfinns som godsägare i Thüringen under 13- och 1400-talet. På 1600-talet började de kalla sig von Knorr, och på 1800-talet blev de friherrar.

 

Den siste medlemmen av denna släkt Knorr i Tyskland, friherre Christian Sittig von Knorr, dog 1847, men släktnamnet fördes vidare genom att hans båda döttrars makar och barn fogade namnet till sitt eget - friherrarna von Hanstein-Knorr och von Wintzingerode-Knorr. Släkten fortlever annars nu bara genom de kvarvarande baltiska och svensk/finländska ättegrenarna.

 

Det finns ytterligare ett tiotal släkter Knorr i Tyskland och Europa som har annat ursprung, till en av dem hörde t ex grundaren av den schweiziska livsmedelskoncernen Knorr.