Släkten von Knorring

 

 

 

 

 

vKsköld-vit

 

Introduktion

 

Släkten Knorr

 

Rusteberg

 

Staden Uder

 

Baltiska ätten

 

Ätterna idag

 

Vapenbilden

 

Kända Kn-ar

 

 

©2017
Peter v Knorring

 

 

 

 

Tyska ordens besittningar på 1400-talet. Samtidigt ingick Baltikum i Hansans omfattande handelsverksamhet (Bolin-Carlssons Historisk Atlas).

 

Baltiska släkten Knorr/Knorring

 

Förfadern Heinrich Knorr  tillhörde de tyska korsriddare, som under 1400-talet förlänades gods i Baltikum av Tyska orden, närmare bestämt godset Pelzen (Pelči) vid Goldingen (Kuldiga) i Kurland, nuvarande Lettland, som han fick 1441.

 

Hans sonsons sonson Johann, som var den förste som kallades Knorring, blev dansk regementskvartermästare på Ösel i nuvarande Estland, och förlänades 1566 godset Peddast på ön Moon (Muhu) av danske kungen. Från honom härstammar alla nu levande Knorringar. Släkten spred sig vidare i Estland under 15- och 1600-talet.

 

De flesta i släkten började kalla sig von Knorring i början av 1600-talet, när Baltikum tillhörde Sverige. Efter förlusten av  området till Ryssland i början av 1700-talet etablerades släkten även i Sverige och Finland (som ju var en del av Sverige), och förgrenades i fem ätter:

 

-  Baltiska friherrliga ätten von Knorring (fortlever bl a i Finland och Tyskland)

-  Baltiska adliga ätten von Knorring (fortlever ointroducerad i Sverige)

-  Svensk/finländska adliga ätten von Knorring (fortlever i Finland och Sverige)

-  Svensk/finländska adliga ätten Knorring (numera utdöd)

-  Svensk/finländska friherrliga ätten von Knorring (numera utdöd)

 

Under den tid då Finland tillhörde Ryssland etablerades de finländska släkterna även där, och ett ännu oklart antal släktmedlemmar finns fortfarande kvar i Ryssland. Släkten är numera spridd över hela världen.