Släkten von Knorring

 

 

 

 

 

vKsköld-vit

 

Introduktion

 

Släkten Knorr

 

Rusteberg

 

Staden Uder

 

Baltiska ätten

 

Ätterna idag

 

Vapenbilden

 

Kända Kn-ar

 

 

©2017
Peter v Knorring

 

 

 

 

Henrik Johan von Knorring, stamfader till

svenska adliga ätten von Knorring

 

 

Ätterna idag

 

De baltiska adliga och friherrliga ätterna

härstammar från Heinrich von Knorring (1595-1676), sonson till ovannämnde Johann Knorr, och har sedan 1600-talet delat sig i grenar och "hus" med namn efter respektive stamgods. De erhöll, liksom många andra estländska adelsfamiljer, titeln baron i början av 1900-talet.

 

Den äldsta grenen Erwita fortlever i Finland och USA, huvudman är idag baron Niklas von Knorring i Helsingfors. Grenen Udenküll levde i Tyskland efter revolutionen men utslocknade 1939.  Grenen Weissenfeld fortlever i Tyskland, USA och Chile, huvudman är baron Ekkehard von Knorring i Augsburg.

 

Den ojämförligt största levande ättegrenen idag är den ointroducerade svenska grenen av den baltiska adliga ätten, vars anfader Otto Wilhelm von Knorring (1681-1761), sonson till ovannämnde Heinrich och svensk officer, inflyttade från Estland efter att ha flytt från krigsfångenskap i Ryssland. Han blev överstelöjtnant vid Dalregementet och bosatte sig på Stensbo kaptensboställe i Äppelbo på 1720-talet. Huvudman idag är Lars Göran von Knorring och ätten representeras av Svenska Släktföreningen von Knorring.

 

Den svensk-finländska adliga ätten von Knorring

(nr 1976 på svenska Riddarhuset, nr 138 på Finlands Riddarhus) härstammar från Henrik Johan von Knorring (1683-1752), sonsons sonson till Johann Knorring till Peddast, överste vid Björneborgs regemente, och hans två söner Frans Henrik och Carl Reinhold, som introducerades 1756. Ättens båda grenar fortlever i Finland, där huvudmannen idag är Fredrik von Knorring, tillika ordförande för finländska Släktföreningen von Knorring. I Sverige finns en under 1900-talet återintroducerad familjegren, vars huvudman är Robert von Knorring.

 

Den svensk-finländska adliga ätten Knorring (†)

(nr 809 på svenska Riddarhuset, nr 66 på Finlands Riddarhus, utslocknad) härstammade från Georg Knorring (död 1647), brorson till Johann Knorring till Peddast, överste i svensk tjänst, vars sonsöner Staffan Friedrich och Jöran Johann introducerades 1672. De sista ättemedlemmarna, bröderna Nikolai och Konstantin Knorring, levde i St Petersburg vid 1900-talets början.

 

Den svensk-finländska friherrliga ätten von Knorring (†)

(nr 177 på svenska Riddarhuset, nr 9 på Finlands Riddarhus, utslocknad) härstammade från ovannämnde Jöran Johann Knorring (1657-1726), överste och vice guvernör i Livland, som upphöjdes till friherre 1720. Han bodde i Stockholm och byggde det första stenhuset på Kungsholmen. Den siste friherren Göran von Knorring dog barnlös 1965.