Släkten von Knorring

Introduktion

 

Den svenska adliga ätten von Knorring, introducerad på Riddarhuset 1756, tillhör en större släkt med ett ursprung i det medeltida Tyskland, vars olika ättegrenar, introducerade och ointroducerade, adliga och friherrliga, etablerat sig i Baltikum, Sverige, Finland och Ryssland. Släktens medlemmar är numera utspridda över hela världen.

 

De svenska och finländska släktföreningarna von Knorring har år 2000 i samarbete med Genealogiska Samfundet i Finland gett ut en stor gemensam släktbok, en översikt över hela släkten med alla dess grenar och medlemmar sedan 1100-talet, skriven av Pontus Möller, Karl Johann Paulsen och Gotthard von Knorring: ÄTTERNA KNORRING. Boken kan beställas via finska Genealogiska samfundets hemsida eller via släktföreningarna (se nedan).

 

Mycket av materialet i denna presentation är hämtat från släktboken, men det representerar naturligtvis bara en bråkdel av innehållet i författarnas mångåriga arbete. Jag har även använt bilder och texter från Harald von Knorrings innehållsrika hemsida för den svenska släktföreningen (se nedan). Vissa egna efterforskningar och kompletterande bildmaterial från nätet har också tillförts.

 

Avsikten med sammanställningen är att kortfattat illustrera släktens komplicerade historia för den som p g a släktskap eller allmänt intresse vill få en hastig inblick i den.

 

OBS: om länkarna t v inte fungerar, använd nedanstående länkar i stället

Släkten Knorr

Rusteberg

Staden Uder

Baltiska ätten

Ätterna idag

Vapenbilden

Kända Knorringar

 

 

/Peter von Knorring

 

peter[a]knorring.se

 

 

För ytterligare information

om släkten och dess medlemmar förr och idag hänvisas till släktboken Ätterna Knorring och till släktföreningarna:

 

• Svenska släktföreningen von Knorring säljer släktboken via hemsidan:

 www.vonknorring.com. E-postadress: webmaster[a]vonknorring.com

 

• Släktföreningen von Knorring i Helsingfors har också en hemsida:

 www.vonknorring.fi. E-postadress: webmaster[a]vonknorring.fi

 

• Genealogiska Samfundet i Finland säljer släktboken via hemsidan:

 www.genealogia.fi.