image355

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

 

Villa Akleja

 

 

VILLA AKLEJA, VAXHOLM

Restaurering och tillbyggnad av J A G Ackes ateljévilla.

Byggnadsminne

 

Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet med trapptorn och en stor, flersidig matsal i husets östra parti.  År 1901 köptes villan av konstnären J A G Acke. I nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde han samma år en genomgripande om- och tillbyggnad. Vissa delar i öster förutom matsalen revs och istället byggdes en stor ateljé med väggar av tegel. Acke använde villan som ateljé och vinterbostad fram till sin död 1924. Villa Akleja har spelat en stor roll som mötesplats och träffpunkt för det tidiga 1900-talets ledande kulturpersonligheter kring Acke och hans hustru Eva, förr Topelius.

 

Byggnaden är ett av de tidigaste exemplen i Sverige på en villa med öppna rumssammanhang såväl i plan som höjd. Mot norr öppnar sig matsalen genom en stor valvbåge och mot ateljén genom skjutdörrar. Ateljén går genom två våningsplan och har lanternin, stort nordfönster och en dörr i östgaveln direkt ut till trädgården. I villans centralpunkt, hörnet mellan ateljé, salong och matsal, finns en vinkelbyggd öppen spis. Från ateljéns trädgårdsdörr leder en trappa upp mot det balkongliknande galleriet som fortsätter i en smal korridor med sovrum. (RAÄ)

 

Uppdraget

har bestått dels i en utvändig restaurering, som bl a innefattade ett återställande av de ursprungliga varierande fönsterindelningarna, och dels i en material- och formmässigt anpassad tillbyggnad intill entrén på norra sidan, för att åstadkomma fler sovrum än de två befintliga. Glasverandan mot trädgården har förlängts med en fönsteraxel i identisk arkitektonisk utformning, för att också kunna öppna den mot det innanför liggande köket.

 

 

Interior_Villa_Akleja

 

J A G Acke, interiör från Villa Akleja